Szkoła Podstawowa nr 34

w Białymstoku im. gen. Józefa Zachariasza Bema